Heling en Narcisme

Heling na confrontatie met een Narcist

Als u een relatie heeft gehad met een persoon met een Narcistische Persoonlijkheidsstoornis (NPS) dan leidt dat bijna altijd tot extreem negatieve gevoelens, die vaak vele jaren aanhouden. Deze ervaringen lijken veel op wat men ziet bij PTSS zoals flashbacks, niet kunnen slapen, nachtmerries, sterke stemmingswisselingen en mentale en lichamelijke onrust.

Het maakt bij het contact met een pathologische narcist niet uit of het gaat om een relatie als partner, familie of collega het gaat steeds om dezelfde soort van narcistisch psychisch misbruik en geweld dat een extreme invloed heeft op uw psychisch welzijn.

Als u probeert een oplossing te vinden voor uw problemen bij de GGZ, zult u meestal teleurgesteld worden. U vindt vaak geen adequate oplossing bij de GGZ. Dit komt o.a. omdat binnen de GGZ psychiaters en psychologen al meer dan een eeuw geloven in het gelijk van de psychoanalyse. Zoals bijvoorbeeld dat vroeg narcisme een gezonde ontwikkeling is. Of dat narcisme vooral samenhangt met een "zwak zelfbeeld".

Verder hebben psychologen en psychiaters bij de diagnose volgens de DSM-IV en DSM-5 weinig realistische symptomen in handen gekregen, die hun diagnose en behandeling van een NPS veel verder heeft kunnen brengen.

De GGZ-instanties zijn de laatste decennia niet voldoende in staat geweest een persoonlijkheidsstoornis als een NPS op een effectieve manier te behandelen. Zelfs de meest geavanceerde NPS-behandelingen zoals Schematherapie, MBT (Mentalization-Based Treatment) en TFP (Transference-Focus Therapy) hebben allemaal hun beperkingen als het gaat om psychotherapie voor behandeling van een persoon met een NPS.

U zit dus met het probleem

Het CCGT heeft in 2014 een Helingtherapie ontwikkeld om u te helpen uw verleden beter te verwerken
Helingtherapie is bedoeld voor ex-partners van personen met duidelijk narcistische trekken zoals o.a. NPS. De therapie is gebaseerd op Schematherapie en heeft ten doel de frustraties die zijn opgelopen in een huwelijk of relatie met een N-partner beter te verwerken. Vaak is het zelfvertrouwen en zelfbeeld erg beschadigd en heeft men vaak traumatische gedachten over het manipulatieve en psychisch misbruik gedrag van de ex-partner.

Een therapie die uitgaat van uw eigen actieve bijdrage in herkenbare en realistische situaties.
Het is geen lange therapie. In het begin is het wel belangrijk 1 keer per week te komen.
Helingtherapie is gebaseerd op technieken die voortkomen uit de Cognitieve Gedragstherapie zoals systematische desensitisatie en Schematherapie.

U moet de therapie zelf betalen aangezien de therapie buiten de zorgverzekering valt. Het CCGT-tarief voor Helingtherapie bedraag € 60,- per therapie uur van 60 minuten. Het eerste (intake)gesprek (maximaal 45 min.) is gratis. U kunt ook 's avonds terecht bij het CCGT en wij werken eventueel met Skype online als de reisafstand naar Zoetermeer een probleem is.
*Bron: CCGT - Zoetermeer - 23 mei 2020